Om Fenciflex

Weight Lifting Class

nytt, patentsökt, koncept

Fenciflex är ett nytt, patentsökt, koncept som underlättar stängselarbete i jämförelse med användning av traditionella elstängsel. Systemet bygger på att isolatorerna är höj- och sänkbara vilket ger en mängd unika fördelar. Fenciflex är lätt att montera och löser utmaningen med att hantera stängsel vid olika typer av terränger. Det passar lika bra vid rovdjursstängsling i kuperad terräng där tråden behöver gå nära marken, som vid inhägnad av tamdjur och skydd av grödor i slät terräng.

  • Lätt att montera
  • Tillfällig öppning nästan vart som helst
  • Ett stängsel för kuperad terräng


Så gör man vid gräsrensning

Det största problemet med underhållet är att hålla rent från gräs och andra växter, som kontinuerligt växer upp och når en eller flera av de nedersta trådarna på stängslet. Detta gör att elförsörjningen påverkas negativt på så sätt att spänningen blir för låg och därmed tappar stängslet sin avsedda funktion. I Sverige finns dessutom, genom de bidragsregler som upprättats, en minimumgräns för spänningsnivån på 4500 volt, vilket gör detta extra viktigt. Fenciflex möjliggör att du kan höja upp alla elstängseltrådar och på så sätt komma åt utan problem både utanför och innanför hagen.

  • Enkelt att höja tråden
  • Kommer åt att rensa långt
  • Minimerar angrepp av rovdjur